Detta kan du göra genom att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag i Svenska Uppfinnareföreningen, SUF. Senast 170215 måste förslagen ha inkommit till SUF:s Kansli.

Mer information på uppfinnare.se