http://ansokan.stiftelsenskapa.se/skapa.jpg

SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med priset är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter.

Prisets huvudsyfte är att uppmärksamma innovatörer och deras påverkan på samhällsekonomin.

Ansökan ska göras av idégivaren. Man kan således inte söka på någon annans idé. Deadline för inlämning av sin ansökan är 10 april. Prisutdelning sker i november.

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

Du tävlar om SKAPA-priset på 550 000 kr och SKAPA-priset för unga innovatörer (under 30 år) på 250 000 kr.

Ansökan sker digitalt mer info finns här http://stiftelsenskapa.se/hem/stiftelsen-skapa