Bäste GUF-medlem ,

Nu är det bara en dryg månad kvar på detta året och vi börjar sikta på verksamheten 2017.

Som alltid försöker vi ge våra medlemmar kunskap, inspiration och tillgång till ett mycket aktivt nätverk och vår verksamhet är helt beroende av att Du ser detta som värdefullt. Redan nu vill vi informera dig för att du ska ha god tid på dig för betalning. Vi hoppas givetvis att få se dig som medlem även 2017.

Du som blev medlem under hösten 2016 har redan betalat även för 2017.

Sista dag då avgiften ska vara på vårt bankgirokonto är 2016-12-31.

OBSERVERA att du måste tydligt ange ditt namn vid inbetalning till vårt bankgironummer som är 174-4515.

Avgiften är som tidigare 400:- (ungdom 250:-) vilket inkluderar medlemskap i Svenska uppfinnareföreningen och tidningen Uppfinnaren och Konstruktören.

Som ungdom räknas du som är född 1992 eller senare.

 

Styrelsen