På programmet står Presentation av Enkäten
Hur kan föreningen skapa nya värden för medlemmarna
Workshop kring frågor som är av intresse för flertalet medlemmar.