Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör.

FOKUS PÅ KVINNOR

För att utmana den traditionella föreställningen om innovation som en manlig arena lyfter vi i år fram kvinnor som är innovatörer, som kan inspirera och vara förebilder för andra. Bristen på jämställdhet i innovativa miljöer leder till lägre tillväxt och sämre möjligheter för kvinnor att lyckas med sitt företagande, visar forskning.

Utmärkelsen kommer att delas ut på Vinnovas innovationsdag den 26 januari 2017.

SVERIGE SOM INNOVATIONSLAND

Sverige har ett anseende  som ett progressivt land både när det gäller innovation och jämställdhet. Frågan är hur Sverige ska behålla ställningen och uppmuntra personer som kan ta stafettpinnen vidare. Genom att i år lyfta fram framstående kvinnor inom innovation vill vi utmana den gamla föreställningen om innovation som en manlig arena och visa upp tydliga exempel på Sverige som ett modernt innovationsland.

Sista dag för att skicka in ansökan är 4 november 2016. 
http://www.innovationstalangerna.se/