Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet. Rapport 14 från Entreprenörskapsforum.

napo_ejermo_webb.pdf