Medlem i Göteborgs Uppfinnareförening är välkommen att söka stipendiet. Medlemskap ska ha ingåtts 2015 eller tidigare.
All information finns här: Idestipendium2016.