Göteborgs Uppfinnareförening har genom ett samarbete med GizmoIP.com nu möjlighet att erbjuda våra medlemmar rabatterade priser på försäljning/licensiering av patent. Alla uppgifter finns att finna i detta PDF document: GizmoIP
Läs bifogat dokument där alla uppgifter finns att hitta. Genom att använda denna möjlighet så kommer GUF också att få en viss ersättning av slutpriset från Gizmo IP.
Utöver medlemsrabatterna som beskrivs i informationsbladet så finns också erbjudandet om 100% rabatt på uppläggningskostnaden i Standard-upplägget fram till 20 maj. Dvs. 0kr i uppläggningsuppgift men fortfarande bara 5% i arvode.
All övrig information finns på www.gizmoip.com/intro