Den svenska regeringen håller just på att se över lagstiftningen om patent. Detta med anledning av det nya regelverket i EU och EU:s nya patentdomstol.

Läs debattartikeln av Johan Ullman i Dagens Juridik