Tävla om

SKAPA-priser 2016

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-priset.

SKAPA Utvecklingspris

SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.

Prisets huvudsyfte
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.

 

Till minne av uppfinnaren Alfred Nobel

 

SKAPA Framtidens Innovatör

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

– Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1986 och 1997 har nu chansen att vara med och tävla om 150 000 kronor (tre nationella vinnare får 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor) de 24 länsfinalisterna ett diplom. VINNOVA står bakom SKAPA Framtidens Innovatör.

Ansökningarna till SKAPA Utvecklingspris och SKAPA Framtidens Innovatör hanteras gemensamt

  • Ansökan görs senast 10 april 2016
  • Även i år sker ansökan i det ansökningsformulär som ligger på www.stiftelsenskapa.se
  • Formuläret gäller för både SKAPA Utvecklingspris och SKAPA Framtidens Innovatör.
  • Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till ALMI Företagspartner i ditt län.
  • Urvalet sker i två steg
  1. Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare för SKAPA Utvecklingspris och, bland dem som inte blir det och är födda mellan 1986 och 1997, länsvinnare för SKAPA Framtidens Innovatör.
  1. Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av en jury utsedd av Stiftelsen SKAPA.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Länsprisutdelning sker i de flesta län

 

Där delar Almi Företagspartner ut 15 000 kr till varje länsvinnare.

Stor prisutdelning i november

Länsvinnarna presenteras på mässan ”Eget Företag” i Stockholm den 10 november 2016. De nationella priserna delas ut på en stor Innovationsgala på kvällen den 10 november.

 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren Bo Hallgren (bo.hallgren@telia.com) 070-665 04.