SUF_img

 

Fram till den 15 februari kan du föreslå personer, och dig själv, till att vara med i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse. Vid årsmötet den 23 april ska det väljas både ny ordförande och några nya ledamöter.

Svenska Uppfinnareföreningen står inför en verksamhet med utmaningar där vi ska ta till vara på den förnyade uppmärksamhet som uppfinningar och uppfinnare fått på senare tid. I detta arbete har vi gott gehör hos myndigheter och i politiken. För att lyckas hela vägen så är en kompetent styrelse avgörande. Var med oss och för uppfinnarfrågorna framåt.

– Jag välkomnar alla förslag på personer som kan och vill engagera sig. I valberedningens förslag eftersträvar vi en styrelse som både föryngrar och bidrar till en mer jämställd organisation men också den kompetens som verksamheten kommer att behöva, hälsar Nils-Olof Sjöberg med sina kollegor i valberedningen.

Ditt förslag mejlar du snarast men senast den 15 februari 2016 tillinfo@uppfinnare.se där du berättar lite om dig själv, var du är verksam och din ålder. Du som redan föreslagit personer kan bortse från denna påminnelse.

Länk till valberedningen och nuvarande styrelse