Inom ramen för samarbetet mellan Företagarna och Svenska Uppfinnareföreningen har GUF och Företagarna Göteborg en förmedlingstjänst mellan dig som uppfinnare och medlemsföretag i Företagarna.

Företagarna Göteborg har över tvåtusen medlemmar och samarbete med trettio branschorganisationer.

Nu har du som medlem i GUF chansen att få en direktkoppling till en möjlig samarbetspart för att kommersialisera din idé eller uppfinning. Med en enkel förstudie genomförd och godkänd av GUF så får du presentera produkten (vara eller tjänst) för en handläggare på Företagarna under sekretess. Handläggaren väljer sedan en eller flera medlemsföretag som får en propå om ett möte med dig under sekretess.

Utgångspunkten för ett sådant möte är att antingen etablera ett samarbete eller att det leder vidare till en ny kontakt för samarbete.

Är du bland de första fem som anmäler dig till InnovationX så erbjuder vi i styrelsen hjälp att sammanställa din förstudie.

Se bifogat dokument om Förstudie.

Anmäl dig med namn och kort produktförklaring till ordförande Lena Nyström: info@guf.se