Innovationschecken riktar sig till små och medelstora företag och ska hjälpa företaget att ta fram en strategi för hantering av de immateriella tillgångarna.

Distributörer av innovationscheckarna

www.almi.se

www.iuc.se

www.coompanion.se