Vi bevakar och sköter betalningar av årsavgifter för patent, design och varumärken till ett av marknadens lägsta priser.

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF, erbjuder sina medlemmar en automatiserad betalningsservice av årsavgifter för patent, design och varumärken över hela världen.

Pengar att spara Med SUFs möjlighet att direktbetala förnyelseavgifter till patentverk över hela världen kan du spara stora pengar. Du betalar endast patentverkets avgift och vår serviceavgift. Istället för bevakning och hantering av avgifter från många agenter i olika länder, får du en rapport från SUF. Genom samlad betalning sparas dessutom administrativa kostnader, bankavgifter och porto.

Vi sänder betalningsbekräftelse i valfri valuta SEK, USD eller EURO.

Många fördelar

Vi inför dina patentdata i vårt globala informationssystem utan kostnad. Dina

patentuppgifter lagras enligt överenskommelse med dig.

I god tid, ett par månader före årsavgiftens förfallodag, sänder vi ut en avi med uppskattade kostnader för upprätthållandet. Därefter sänder vi faktura. Så fort vi mottagit betalningen ordnar vi inbetalning till respektive patentverk.

En årlig sammanställning och utskrift av hela din patentportfölj sänds utan kostnad en gång varje år.

SUF kan svara på frågor om dina patent och patentportfölj. Genom våra kontakter kan vi enkelt få svar från patentmyndigheter runt om i hela världen. Det kan till exempel gälla status i olika länder. Vi kan även assistera dig i andra årsavgiftsfrågor.

Välkommen med din förfrågan

 

Kontakt:

Kontakta Maria Necula, Svenska Uppfinnareföreningen

08-545 164 72, 0733400187, maria.necula@uppfinnare.se


 

Svenska Uppfinnareföreningen, Besöksadress: Grev Turegatan 16,

Postadress: Mailbox 512 | 114 11 STOCKHOLM, Tel: 08-545 164 70 E-post suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se