Företagarna Göteborg i samverkan med Götebogrs Uppfinnareförening.
Nu skapar företagare tillsammans med uppfinnare nya möjligheter för framtagande av innovationer .

INNOVATION X står för koppling mellan företagare och uppfinnare

Inom ramen för samarbetet mellan Företagarna och Svenska Uppfinnareföreningen startar Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) och Företagarna Göteborg en förmedlingstjänst mellan dig som uppfinnare och medlemsföretag i Företagarna Göteborg.

Uppfinnare och medlem i GUF får chansen att få en direktkoppling till en möjlig samarbetspart för att kommersialisera sin idé eller uppfinning. Med en enkel förstudie genomförd och godkänd av GUF får man presentera produkten (vara eller tjänst) för en handläggare under sekretess. Handläggaren väljer sedan en eller flera medlemsföretag som får en propå om ett möte med dig under sekretess.

Utgångspunkten för ett sådant möte är att antingen etablera ett samarbete eller att det leder vidare till en ny kontakt för samarbete.

Är du bland de första fem som anmäler dig till InnovationX så erbjuder GUFs styrelse hjälp att sammanställa din förstudie.

Anmäl dig med namn och kort produktförklaring till ordförande GUF, Lena Nyström: lena.nystrom@telia.com

Företagarna Göteborg och Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) ingick 2013 samverkansavtal för ökad tillväxt och jobbskapande i små företag.

På fotot – Ordförande GUF, Lena Nyström, Ordförande Företagarna Göteborg, Gunilla Almgren.

Sedan 2012 finns samarbete på riksnivå mellan Företagarna Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen.