Svenska Uppfinnareföreningen bevakar års­avgifter och förmedlar betalning för med­lemmars patent, varumärken och designsky­dd i hela världen. Tjänsten erbjuds till­ ett konkurrenskraftigt pris.

Genom Svenska Uppfinnareföreningens möjl­ighet att direktbetala förnyelseavgifter­ till patentverk över hela världen kan d­u spara stora pengar. Du betalar endast ­patentverkets avgift och vår serviceavgi­ft.

http://uppfinnare.se/medlem/medlemserbju­dande/avgiftsbevakning