Besöksadress:
Grev Turegatan 16  i Stockholm (receptionen IVA Konferenscenter)

 Postadress:

Svenska Uppfinnareföreningen
Mailbox 553
114 11 Stockholm

www.uppfinnare.se