Fredrika Gullfot, civilingenjör, teknologie doktor i bioteknik och VD för Omega-3 bolaget Simris Alg berättar om sin syn på innovation och kreativitet. Hon tipsar unga vad som krävs för omsätta sina idéer till affärer och varför hon inte ger mycket för innovationspolitik.