SmartaSaker.se vill ge svenska innovatörer och uppfinnare en marknadsplats för att nå ut med sina smarta prylar. Förhoppningen är att kunna vara en språngbräda för dig som vill nå nya kunder och marknader. Om du har en smart och kul produkt som du vill att fler ska ha tillgång till vill vi gärna hjälpa till med försäljningen genom smartasaker.se.

http://uppfinnare.se/medlem/medlemserbjudande/smartasaker