Patentägare som använder Svenska Uppfinnareföreningens årsavgiftsbevakning har nu försäljningsmöjligheter

Är du en patentägare med ett eller flera patent som inte längre är relevanta för din verksamhet, bör du överväga möjligheten att tjäna pengar på dessa tillgångar genom en försäljning. Det finns många exempel på patentägare som tjänar pengar på sina patent på detta sätt. Detta gäller särskilt i USA, Europa och i vissa länder i Asien.

http://uppfinnare.se/medlem/medlemserbjudande/s%C3%A4lj-ditt-patent