SKAPA utvecklingsstipendium på 500 000 kr har i år tilldelats Västernorrland, Roger Gustavsson med sin uppfinning "Avfuktare för hydrauliksystem"
och 2a priset på 50 000 kr gick till Skåne, Anki Malmborg Hager och Malin Lindstedt med sin uppfinning "Djurfria allergitester".
SKAPA framtidens innovatörer; 1:a pris 75 000 kr till Gävleborg, Christoffer Hamin och Viktor Prim med sin uppfinning "Spårledningsmätare".
2:a pris 50 000 kr till Halland, Robin Sandberg och Anders Hedborg med sin uppfinning "Detektor för farliga och oönskade föremål vid skörd".
3:e pris 25 000 kr till Västra Götaland, Jonas Arvidsson, Marcus Andersson, Eric Barrefors och Eric Franklin för sin uppfinning "Molnbaserat passagesystem".