Stort Grattis till vår medlem Marit Sundin som idag har fått ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kr, så här lyder Affärsutvecklarens motivering; Marit är en enveten innovatör och entreprenör, med hennes bakgrund som elitidrottskvinna finns alla möjligheter att projekt som hon tar sig an blir en framgång. På 80-90-talet var hon med och utvecklade sit-skin. Addseat som Marit driver i Addmovement är en lösning som i framtiden kommer förändra livet för många människor som är rullstolsburna idag. Marit har varit med i Inkubatorn på MSSP och har även akademiska projekt med Högskolan i Gävle och KTH.

Affärsidé: AddSeat is a stylish and thoughtful technical mobility solution mounted on a Segway. The seat is available in two versions. Fixed height and height adjustable, the latter with its own motor to allow easy height adjustment. The footrest can also be adjusted for personal comfort. The seat is sprung and can be slid backwards in order to get the center of gravity further back and enable a more powerful braking effect.