Ny studie från OHIM visar på de stora ekonomiska förlusterna av piratkopierad sportutrustning.

Försäljningen av kopierade fotbollar, hjälmar, rackets, skidor, skateboards och gymutrustning för att bara ge några exempel omfattar så mycket som 500 miljoner euro varje år. I studien ingår inte kopierade sportkläder. Då skulle omfattningen av piratkopieringen öka ännu mer.

http://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/ohim-ny-rapport-om-sportutrustning/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified