Göteborgs Uppfinnareförening har idag den 28 oktober delat ut 2015 års Idéstipendium till Torbjörn Lundh.

Torbjörn har utvecklat uppfinningen Optixdrive som är en variabel växellåda för axelgeneratorer. Variabel växellåda möjliggör konstant varvtal för generatorer ombord på fartyg. Optixdrive skapar värde både för ekonomin och för miljön. Detta genom bränslebesparing och minskade utsläpp av koldioxid, svaveloxider samt kväveoxider.

Patent och varumärkesansökan är registrerade hos PRV.

Mer info: http://www.optixmarine.com/