Under sommaren har Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.
– Det nya avtalet förbättrar företagens möjligheter att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med utveckling och innovation. Samtidigt stärker det uppfinnarens roll och möjlighet till skälig ersättning för uppfinningar. Att man nu förändrar avtalet stärker också immaterialrätten i Sverige vilket i förlängning är mycket positivt för företagandet, avslutar Susanne Ås Sivborg.
» Avtalet om arbetstagares uppfinningar