Finn upp för elever

Finn upp arrangerar Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet. Nästa tävling har final under våren 2016 med pampig prisutdelning i Stockholm. Kanske blir du en av dem nu i vår? Antingen kan du tävla på egen hand eller med dina vänner i skolan. Ni får skicka in hur många idéer ni vill. Ni är varmt välkomna att skicka in bidrag senast den 22 januari 2016

Finn upp för lärare

Finn upp är både en rolig tävling och en framgångsrik pedagogisk metod som kan användas i många ämnen när man vill jobba med entreprenöriellt lärande. Finn upps metod riktar sig främst till högstadiet och ansluter till LGR 11 vilket gör den enkel att tillämpa i undervisningen, med t.ex. betygskriterier i lärarhandledningen.

http://www.finnupp.se/