De som inte har möjlighet att fysiskt närvara under konferens- och kongressdagarna, har en möjlighet att följa de två dagarnas fulla program via websändningen.

Länk till live broadcast via web: http://webtv.swedinvent.se/