Hur resonerar de stora digitala succéföretagen kring patent och patentstrategier? Ofta har de sett konsekvenserna av att skjuta upp patentarbetet till senare. Nu får du ta del av de erfarenheter som Tobii och RaySearch har gjort. Seminariet har lockat fler än någonsin och patentspecialister från hela Europa har anmält sig. Fortfarande finns det möjlighet för dig att delta via webben här.