På stadsbiblioteket i Göteborg har nyligen utställningen Uppfinnare – förr och nu genomförts. Bakom denna stod Göteborgs Uppfinnareförening. Idégivare och huvudansvarig för utställningen var Göte Eriksson med djupa rötter i Säffle.

Läs artikeln i Säffle-tidningen här!