I vårbudgeten presenterar regeringen en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Offensiven omfattar satsningar på 226 miljoner kronor redan 2015 och därefter minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019.

Den näringspolitiska offensiven är ytterligare ett tillskott i regeringens jobbstrategi där målet är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU senast 2020. Offensiven innebär satsningar inom tre områden:

  • Nya och växande företags finansiering
  • Stärkt innovationsklimat
  • Exportoffensiv

Mer information i ämnet finner du här