Nu öppnar Green Innovation Contest anmälan och därmed har innovatörer runt om i Sverige möjlighet att söka med sina bidrag. Tävlingen syftar till att fler innovatörer ska lyckas med att utveckla sin produkt eller tjänst till marknaden och därigenom stärka en hållbar tillväxt och bidra till svensk konkurrenskraft.

Green Innovation Contest en nationell tävling som projektleds av Innovatum och finansieras av Energimyndigheten, Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen. Tävlingen vänder sig till privatpersoner, studenter och forskare samt till start-ups och etablerade småföretag med en hållbar miljöinnovation som är redo att bli en tjänst eller produkt på marknaden.

Från och med 21 april kan innovatörer från hela Sverige ansöka och presentera sin miljöinnovation på tävlingens webbplats. För att kunna ge innovationerna en trygghet lämnar de tävlande in bidrag via en säker anmälningssajt. Därefter kommer en beredningsgrupp gå igenom alla bidrag och presentera de tio främsta innovationerna för en oberoende jury bestående av personer från näringsliv, akademi samt kunniga inom området miljö och teknik.

För mer information, kontakta
Jenny Järvelä, Projektledare
0520 – 289 349, 0769 – 488 171

eller läs mer på greeninnovationcontest.se