Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Syftet med innovationscheckarna är att öka den innovationsdrivna tillväxten. Företagen som beviljas en innovationscheck kan välja att använda den till att ta fram en immaterialrättsstrategi. Man får då tillgång till rådgivarstöd och kunskap från en immaterialrättskonsult.


Utveckla din innovationsförmåga