Vi hälsar vår medlem Carina välkommen som ny administratör för GUF.se. Vi hoppas att hon kommer att få lika mycket glädje av detta voluntärarbete som vi kommer att få av hennes hjälp med websidan.

Carina Forsman

 

Carina Forsman

Uppfinnare av “Fastrid“.