Naturskyddsföreningen vill stötta innovativa lösningar som skapar förutsättningar för ett miljö-anpassat och hållbart energisystem så att energisystemet ställs om till att bli mer hållbart. Detta innebär en kraftfull energieffektivisering och en omställning till förnybara energikällor med låg miljöbelastning.

Målet med innovationstävlingen är att skapa förutsättningar för nya tekniska lösningar som ger ökad energieffektivisering och minskar användningen av icke hållbara energikällor. Tanken är att innovatörer och medverkande företag ska kunna samarbeta kring utvecklingen av innovationerna och därmed dra nytta av varandra.

Läs mer och anmäl dig till tävlingen via länken:

Innovationstävling – Klimatmaxa villorna