Det svaga skyddet för svenska uppfinnares äganderätt är näringspolitikens felande länk.

Läs Carl-Johan Westholm och Dan Brändströms artikel i Ny Teknik den 11 dec. 2014.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3870747.ece#comments