PRV erbjuder fortlöpande överföring av registrerad varumärkes- och designinformation, med undantag av sekretessärenden rörande design. För denna avtalsreglerade service tar vi en avgift som täcker kostnaden för hanteringen. Den 1 januari 2015 sänkte vi årsavgiften för denna service från 10 000 kr till 5 000 kr.

» Avgifter och betalning – varumärke
» Avgifter och betalning – design