1,2 miljarder kronor till små och innovativa företag i hela Sverige
I dag tecknade Almi Företagspartner AB och Europeiska investeringsfonden (EIF) avtal om en garanti för ett nytt tillväxtlån till innovativa företag. Avtalet innebär att Almi kan låna ut 1,2 miljarder kronor över en tvåårsperiod. EIF:s garanti innebär att fler innovativa företag över hela Sverige nu kan få tillgång till finansiering för utveckling, tillväxt och expansion med förmånliga villkor.
http://www.regeringen.se/sb/d/19812/a/253053