Sedan några år tillbaka uppdateras det internationella patentklassystemet IPC vid varje årsskifte. Den största ändringen i årets version är införandet av en ny subklass, B33Y, för 3D-printning och andra typer av additiv tillverkning.

» Ändringar inom fler teknikområden