Sista dag för att lämna in motioner till GUF:s årsmöte är den 31/12 2014.

Hälsningar

Styrelsen