Från och med den 1 juli i år är det möjligt att få sitt patent meddelat på engelska, liksom att all kommunikation med PRV kan ske på engelska.

Läs mer här.