Additiv tillverkning (3D-printning) har en viktig roll i den snabba teknikutvecklingen inom industrin. Men hur fungerar den egentligen? Hur långt har utvecklingen kommit och vart är den på väg? Välkommen till en konferens som ger en unik inblick i dessa frågor.

Några av världens tyngsta namn på området reder ut begreppen och ger dig som deltagare en bra bild av läget i världen och Sverige, 3D-teknikens möjligheter och begränsningar, samt hur man som underleverantör kan hantera de snabba förändringarna. Frågor som det är viktigt att vara insatt i för att stå sig i konkurrensen, oavsett vilka material man jobbar i eller vilken bransch man levererar

http://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/3D-konferens/