Under våren har vi grävt i frågan om upphandling av kreativa tjänster. Det finns mycket att säga om LOU och vilka effekter den får. Många av kreatörerna vi har pratat med tycker att upphandling är krångligt, resurskrävande och att det verkar som det ändå alltid är jättarna som vinner.http://www.adasweden.se/artikel/vinna-en-upphandling/