13 uppfinnarkvinnor som alla deltar i MentorRing har besökt Island för utställning på Nordens Hus, nätverkande och företagskontakter.
Se mer här på programmet från utställningen som sändes på TV den 1/9-2014.