En konsekvensanalys av manschettbrottslighet, en studie som syftar till att synliggöra bedrägliga beteenden som riktar sig mot innovatörer av Lise-Lotte Palmgren på Linköpings Universitet.

http://www.guf.se/wp-content/upLoads/2014/08/KILL-THE-INVENTOR.pdf