Rekrytering av deltagare till innovationsutbildningen vid Idéum, som startar den 25 augusti, pågår för fullt. För mer information om antagningskrav, urvalsprocess, kostnader och kursanmälan, besök Idéums hemsida, http://www.ideum.nu.