Nu kan den patentsökande även begära att patentet ska meddelas på engelska.

http://prvbloggen.se/2014/07/03/andringar-i-patentlagen-den-1-juli-2014/