Pressrelease 2014-06-17

Första steget mot ett bättre samhällsklimat för entreprenörer och uppfinnare
Tingsrätten i Stockholm meddelade under tisdagen en dom som kan vara början till slutet för finansstarka organisationers/klippares metoder att utan ersättning lägga beslag på kapitalsvaga entreprenörers och uppfinnares livsverk i kraft av sin ekonomiska styrka och genom att juridiskt processa motparten till tystnad.
Domen gäller en tvist mellan den statliga Stiftelsen Industrifonden och grundaren till System 3R-koncernen Börje Ramsbro. Industrifonden har hävdat att man under bankkraschen 1993 blivit rättmätig ägare till 30.000 aktier i företaget mot en likvid av en krona (dåvarande marknadsvärde ca 58 miljoner kronor). Några år senare avvecklade man sitt innehav till just den företagskapare som var hjärnan bakom i upplägget av System 3R-affären. Allt för att undkomma Ramsbros krav på ersättning.