Regeringen har utarbetat en nationell strategi med ambitionen regional tillväxt och attraktionskraft för 2014-2020.

Läs mer här