Debatten i riksdagen handlade om varför många uppfinnare går under och att en del tar livet av sig.

Beatrice Ask vägrade svara på frågan om varför bedrägerier, hot, utpressning och andra brott inte ska utredas av Ekobrottsmyndigheten, när dessa brott riktar sig mot enskilda uppfinnare. Hon vägrade också svara på frågan om varför lagen om patentintrång inte tillämpas.

Istället gick hon till personangrepp mot Hillevi Larsson (S) som ställt en rad frågor om rättsläget för just uppfinnare. Ask anklagade Larsson för att “ställa sig på en parts sida i en domstolsprocess”, trots att fallet i Larssons exempel handlade om hur en uppfinnare krossats i en privat skiljeprocess, helt utan krav på rättssäkerhet. 


Justitieministern går till personangrepp riksdagen: http://youtu.be/_8vg61xTHf0

Se hela denna debatt här: https://www.youtube.com/watch?v=jxoAV1Skn3g

IPR Forum: http://www.mynewsdesk.com/se/ipr-forum