Idag (28/5) beslutade regeringen att genomföra en utredning för att belysa och titta närmare på hur statens insatser inom immaterialrätten ska se ut i framtiden. Utredningen ska analysera och lämna förslag på hur satsningarna på det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt.

http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/Immaterialrattens-roll-i-innovationssystemet-utreds/